Katalog
vystavovatelů

prezetace - inzerce

Základní zápis

základní zápis pro vystavovatele je zdarma

inzerce

celostrana 

(2 a 3 str. obálky a str. 3) ....12.000 Kč

(zadní strana obálky) .... 15.000 Kč

(š85 mm x v195 mm) .... 8.000 Kč

půstrana (š85 mm x v96 mm) .... 4.000 Kč

uvedené ceny jsou bez DPH

on-line katalog vystavovatelů - rok 2020

prohlédnout