Program konference 2020

 

12.00 – 13.00   prezentace účastníků DK, oběd
     
13.00   zahájení konference – moderátor Aleš Lehký
    proslovy významných hostů:
    JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman Pardubického kraje
     
    Ing. Radim Loukota
předseda České komory autorizovaných inženýrů a techniků Pardubice
     
    Mgr. Miluše Horská
místopředsedkyně Senátu Parlamentu České republiky

 


 

13.30   Doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA - místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
 on-line   TÉMA: Strategie rozvoje dopravní infrastruktury v ČR ve vazbě na Pardubický kraj
13.45   Michal Kortyš – senátor a náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za dopravu
    TÉMA: Velké opravy, modernizace, rekonstrukce a výstavba silnic II. a III. třídy v Pardubickém kraji
14.00   Ing. Martin Kolovratník – poslanec a místopředseda hospodářského výboru PSP ČR
    TÉMA: Aktuální dopravní legislativa v PSP ČR
14.20   Ing. Zbyněk Hořelica – ředitel, Státní fond dopravní infrastruktury
    TÉMA: Financování vodní, železniční a silniční infrastruktury v Pardubickém kraji v letech 2020-2022
14.40   Ing. Radek Mátl - generální ředitel, Ředitelství silnic a dálnic ČR
    TÉMA: Rekonstrukce a výstavba silniční a dálniční infrastruktury v Pardubickém kraji
15.00   Bc. Jiří Svoboda, MBA – generální ředitel, Správa železnic
    TÉMA: Železniční stavby v Pardubickém a Královéhradeckém kraji
15.20   Ing. Miroslav Němec – ředitel, Správa a údržba silnic Pardubického kraje
    TÉMA: Rozvojová témata Pardubického kraje spravovaná SÚS Pk - Dopravní uzel Pardubice, Přivaděče silnic II. třídy k D35
15.40   Ing. Lubomír Fojtů – ředitel, Ředitelství vodních cest ČR
    TÉMA: Dopravní stavby vodní infrastruktury v Pardubickém kraji
16.00   Ing. Jiří Ješeta – člen Představenstva ČD odpovědný za úsek obchodu a náměstek GŘ pro obchod
    TÉMA: spolupráce Českých drah a Pardubického kraje
16.20   Ing. Hana Šmejkalová – ředitelka, Letiště Pardubice
    TÉMA: Fungování letiště Pardubice a nového terminálu v propojení na Dopravní uzel
16.35   Ing. Václav Větrovský, MBA – předseda představenstva, Contract management, a.s.
Jakub Forman – produktový ředitel Proconom Software, s.r.o.
    TÉMA: Zavádění digitální technické mapy a technologie BIM do silničního hospodářství Pardubického kraje
16.50   JUDr. Lukáš Klee, LL.M., Ph.D., MBA – jednatel Klee Consulting s.r.o. a 3C-global
    TÉMA: Standardizace smluv, pravidla projektového řízení a digitalizace jako klíčová příležitost pro kraje
17.05   ukončení konference