Program konference 2019

 

12.00 – 13.00   prezentace účastníků DK, oběd
     
13.00   zahájení konference – moderátor Aleš Lehký

proslovy významných hostů:
     
   

Ing. Martin Charvát
primátor statutárního města Pardubice

     
    Michal Kortyš
náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za dopravu
     
    doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D.
děkan Dopravní fakulty Jana Pernera, Univerzity Pardubice
     
    Ing. Radim Loukota
předseda České komory autorizovaných inženýrů a techniků Pardubice
     
    Mgr. Miluše Horská
místopředsedkyně Senátu Parlamentu České republiky

 


 

13.35   Ing. Tomáš Čoček, Ph.D. – 1. náměstek ministra, Ministerstvo dopravy České republiky
    TÉMA: Strategie rozvoje dopravní infrastruktury v ČR ve vazbě na Pardubický kraj
13.55   Ing. Martin Kolovratník – poslanec a místopředseda hospodářského výboru PSP ČR
    TÉMA: Aktuální dopravní legislativa v PSP ČR
14.15   Ing. ZBYNĚK HOŘELICA – ředitel, Státní fond dopravní infrastruktury
    TÉMA: Financování vodní, železniční a silniční infrastruktury v Pardubickém kraji v letech 2018-2020
14.35   Ing. Radek Mátl - pověřen řízením, Ředitelství silnic a dálnic ČR
    TÉMA: Rekonstrukce a výstavba silniční a dálniční infrastruktury v Pardubickém kraji
14.55   Bc. Jiří Svoboda, MBA – generální ředitel, Správa železniční dopravní cesty
    TÉMA: Železniční stavby v Pardubickém a Královéhradeckém kraji
15.15   Michal Kortyš – náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za dopravu
    TÉMA: Silniční hospodářství Pardubického kraje
15.35   Ing. Miroslav Němec – ředitel, Správa a údržba silnic Pardubického kraje
    TÉMA: Rozvojová témata Pardubického kraje spravovaná SÚS Pk - Dopravní uzel Pardubice, Přivaděče silnic II. třídy k D35
15.55   Ing. Martin Vavřička – investiční referent, Ředitelství vodních cest ČR
    TÉMA: Dopravní stavby vodní infrastruktury v Pardubickém kraji
16.10   Ing. Hana Šmejkalová – ředitelka, Letiště Pardubice
    TÉMA: Fungování letiště Pardubice a nového terminálu v propojení na Dopravní uzel
16.30   ukončení konference

 


Nyní máte možnost použít mobilní aplikaci EVENTEE, kde naleznete aktuální přehled. 

Během kongerence budete mít možnost zasílat dotazy přímo řečníkovi. 

Prosím, použijet následující QR kód pro potvrzení pozvánky:

 

Budete automaticky přesměrováni automaticky do App Store nebo Google Play.

Poté se vám stáhne aplikace Eventee app.

 

 

 

pořípadě