program

7. září 2017
Kongresové centrum - ATRIUM PALÁC PARDUBICE

12.00 - 13.00 hod.

PREZENTACE ÚČASTNÍKŮ, OBĚD

13.00 hod.

zahájení konference - moderátor Aleš Lehký

proslovy významných hostů

JUDr. Martin Netolický, Ph.D. - hejtman Pardubického kraje

 Ing. Michal Kortyš – náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za dopravu

 doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D. – děkan, Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice

Mgr. Miluše Horská - 1. místopředsedkyně Senátu Parlamentu České republiky

13.15 hod.

PhDr. Jiří Kotyk, PhD. – předseda společnosti Jana Kašpara Pardubice

 TÉMA: výročí Jana Pernera

13.30 hod.

 Ing. Lubomír Fojtů – ředitel, Ředitelství vodních cest ČR

 TÉMA: postup přípravy vodní cesty na Labi v Pardubickém kraji

13.50 hod.

 Ing. Tomáš Čoček, PhD. – 1. náměstek ministra, Ministerstvo dopravy České republiky

 TÉMA: strategie rozvoje dopravní infrastruktury v ČR ve vazbě na Pardubický kraj

14.10 hod.

Ing. Zbyněk Hořelica – ředitel, Státní fond dopravní infrastruktury

 TÉMA: financování vodní, železniční a silniční infrastruktury v Pardubickém kraji v letech 2017-2019

14.30 hod.

 Ing. Bohumil Vébr – ředitel, Ředitelství silnic a dálnic Pardubice

 TÉMA: rekonstrukce a výstavba silniční a dálniční infrastruktury v Pardubickém  kraji

14.50 hod.

 Ing. Pavel Surý -  generální ředitel, Správa železniční dopravní cesty

 TÉMA: železniční stavby v Pardubickém a Královéhradeckém kraji.

15.10 hod.

 Ing. Michal Kortyš – náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za dopravu

 TÉMA: velké opravy, modernizace, rekonstrukce a výstavba silnic II. a III. třídy v Pardubickém kraji.

15.30 hod.

 Ing. Miroslav Němec – ředitel, Správa a údržba silnic Pardubického kraje

 TÉMA: rozvojová témata spravovaná SÚS Pk - Dopravní uzel Pardubice (DUP), přivaděče silnic II. a III. třídy k R35, napojení veřejného logistického centra Česká Třebová – Semanín

15.50 hod.

Ing. Jiří Požár – letiště Pardubice

TÉMA: stavba nového terminálu letiště Pardubice