XI. DOPRAVNÍ KONFERENCE

KONGRESOVÉ CENTRUM - PALÁC PARDUBICE

8. září 2022

o akci

XI. ročník

Stěžejními tématy konference budou rozvoj a financování dopravní infrastruktury v regionu východních Čech v nadcházejících letech s ohledem na strategie ministerstva dopravy, dopravní uzel Pardubice, silniční hospodářství a dopravní obslužnost východočeského regionu, nejvýznamnější stavby Pardubického kraje, budoucnost regionální železniční a vodní dopravy a modernizace letiště v Pardubicích.Konference je určena představitelům státní správy a samosprávy, zástupcům zainteresované veřejnosti z oboru dopravy a dalším zájemcům z podnikatelské sféry.

registrujte se zdarma

12.00 hodin


registrace, oběd

13.00 hodin

program
vystoupení panelistů

16.30 hodin

předpokládaný konec konference

Místo:
Kongresové centrum
Palác Pardubice
3. patro 
Masarykovo nám. 2709
Pardubice, 53002

Parkování:
Parkování v suterénu nákupního centra. Celodenní parkování za 100Kč.

ÚČAST NA AKCI

Mám zájem se zúčastnit konference

BEZPLATNÁ REGISTRACE

Mám zájem prezentovat naši společnost

OBJEDNAT