Program konference 2021

 

12.00 – 13.00   prezentace účastníků DK, oběd
     
13.00   zahájení konference – moderátor Aleš Lehký
    proslovy významných hostů:
    Ing. Vladimír Dlouhý, CSc.
prezident Hospodářské komory České republiky
     
    JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman Pardubického kraje
     
    Michal Kortyš
senátor a první náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za dopravu
     
    Ing. Martin Charvát
primátor statutárního města Pardubice
     
    Mgr. Miluše Horská
senátorka, Senát Parlamentu České republiky
     
    Ing. Radim Loukota
předseda České komory autorizovaných inženýrů a techniků Pardubice
     
    doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D.
děkan Dopravní fakulty Jana Pernera, UPCE

 


13.35   Doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA - místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
TÉMA: Strategie rozvoje dopravní infrastruktury v ČR ve vazbě na Pardubický kraj
     
13.55   Michal Kortyš – senátor a první náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za dopravu
TÉMA: Velké opravy, modernizace, rekonstrukce a výstavba silnic II. a III. třídy v Pardubickém kraji
     
14.15   Ing. Zbyněk Hořelica – ředitel, Státní fond dopravní infrastruktury
TÉMA: Financování vodní, železniční a silniční infrastruktury v Pardubickém kraji v letech 2020-22
     
14.35   Ing. Radek Mátl - generální ředitel, Ředitelství silnic a dálnic ČR
TÉMA: Rekonstrukce a výstavba silniční a dálniční infrastruktury v Pardubickém kraji
     
14.55   Bc. Jiří Svoboda, MBA – generální ředitel, Správa železnic
TÉMA: Železniční stavby v Pardubickém a Královéhradeckém kraji
     
15.15   Ing. Martin Kolovratník – poslanec a místopředseda hospodářského výboru PSP ČR
TÉMA: Aktuální dopravní legislativa v PSP ČR
     
15.35   Ing. Miroslav Němec – ředitel, Správa a údržba silnic Pardubického kraje
TÉMA: Rozvojová témata Pardubického kraje spravovaná SÚS Pk  - Dopravní uzel Pardubice, přivaděče silnic II. třídy k D35
     
15.55   Ing. Jaromír Manďák – vedoucí oddělení realizace, Ředitelství vodních cest ČR
TÉMA: Dopravní stavby vodní infrastruktury v Pardubickém kraji
     
16.15   Ing. Ivan Čech – ředitel, Letiště Pardubice
TÉMA: Fungování letiště Pardubice a nového terminálu v propojení na Dopravní uzel, příprava cargo
     
16.45   ukončení konference