Předběžný program konference 2021

 

12.00 – 13.00   prezentace účastníků DK, oběd
     
13.00   zahájení konference – moderátor Aleš Lehký
    proslovy významných hostů:
    JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman Pardubického kraje
     
    Ing. Vladimír Dlouhý, CSc.
prezident Hospodářské komory České republiky
     
    Michal Kortyš
senátor a první náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za dopravu
     
    doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D.
děkan Dopravní fakulty Jana Pernera, UPCE
     
    Ing. Radim Loukota
předseda České komory autorizovaných inženýrů a techniků Pardubice
     
    Mgr. Miluše Horská
senátorka, Senát Parlamentu České republiky

 


 

 

13.35   Doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA - místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
     
13.55   Michal Kortyš – senátor a první náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za dopravu
     
14.15   Ing. Zbyněk Hořelica – ředitel, Státní fond dopravní infrastruktury
     
14.35   Ing. Radek Mátl - generální ředitel, Ředitelství silnic a dálnic ČR
     
14.55   Bc. Jiří Svoboda, MBA – generální ředitel, Správa železnic
     
15.15   Ing. Martin Kolovratník – poslanec a místopředseda hospodářského výboru PSP ČR
     
15.35   Ing. Miroslav Němec – ředitel, Správa a údržba silnic Pardubického kraje
     
15.55   Ing. Lubomír Fojtů – ředitel, Ředitelství vodních cest ČR
     
16.15   Ing. Ivan Čech – ředitel, Letiště Pardubice
     
16.45   ukončení konference